Біохімічні
Категорії

Біохімічний аналіз крові – один з найбільш інформативних методів лабораторної діагностики, котрий показує функціональний стан різноманітних органів і систем людського організму. При цьому аналізі досліджуються функції печінки, нирок, підшлункової залози, ліпідний обмін (холестерин і триглицериди), білковий обмін, жировий і вуглеводний обмін речовин; мікроелементи (кальцій, калій, натрій, магній) та інші.

Найчастіше результати біохімічного аналізу крові в своїй практиці використовують гастроентерологи, урологи, терапевти, кардіологи, гінекологи.

Правильне розшифрування біохімічного аналізу крові і знання нормальних показників дає лікарю змогу достатньо точно визначити порушення в у водно-сольовому обміні., дисбаланс мікроелементів, запальні процеси і інфекції, а також стан різних органів.

Наприклад, показники білків у цьому аналізі можуть розповісти про наступне:

Білки можуть вступати в різноманітні хімічні реакції з самими різними речовинами, виконуючи численні функції в організмі. Більшу частину білків плазми складає альбумін. Зниження вмісту альбумінів у плазмі крові (гипоальбумінемія) виникає у наслідок тих самих причин, що і зниження загальної кількості білку (через мале постачання з їжею, при захворюваннях печінки, нирок, голодуванні, а також при опіках і протеїнурії), що викликає зниження тиску крові і в подальшому призводить до виникнення набряків. Підвищена місткість альбумінів у плазмі крові (гіперальбумінемія) спостерігається при зневодненні організму.

Білки-глобуліни (альфа- , бета- і гамма- глобуліни):

Підвищений вміст альфа-глобулінів спостерігається при запальних процесах, впливу стресу на організм (травма, опік, інфаркт міокарда і т.д.).

Зменшення альфа-глобулінів відмічається при захворюваннях печінки, пониженій функції щитоподібної залози (гіпотиреоз).

Збільшення фракції бета-глобулінів спостерігається при атеросклерозі, цукровому діабеті, гіпотериозі, нефротичному синдромі.

Підвищення рівня гамма-глобулінів (гіпергаммаглобулінемія) спостерігається посиленні імунних процесів. Воно зумовлене підвищенням продукування імуноглобулінів класу G, A, M, D, E і спостерігається при гострих і хронічних вірусних, бактеріальних, паразитарних інфекціях, захворюваннях з`єднувальної тканини (колагенозах), злоякісних захворюваннях крові, деяких пухлинах. Зменшення вмісту гамма-глобулінів відмічається при захворюваннях і станах, пов`язаних з виснаженням, пригніченням імунної системи (при хронічних запальних процесах, алергіях, злоякісних захворюваннях у термінальній стадії, тривалій терапії стероїдними гормонами, СНІДі).

В Сімейній лабораторії можна зробити наступні біохімічні аналізи:

Біохімія по схемі печінки:

 • білірубін загальний (сироватка);
 • білірубін прямий (сироватка);
 • білірубін непрямий (сироватка);
 • аланінамінотрансфераза;
 • аспартатамінотрансфераза;
 • гамма-глутамілтрансфераза;

Біохімія по схемі нирок:

 • креатинін;
 • сечовина;
 • сечова кислота;

Ферменти, що характеризують роботу серця:

 • аланінамінотрансфераза;
 • аспартатамінотрансфераза;
 • лактатдегідрогеназа;
 • креатинкіназа;
 • креатинкіназа МВ-ізофермент;

Фермент, що характеризує роботу підшлункової залози:

 • Альфа – амілаза;

Фактори запалення:

 • серомукоїди;
 • сиалові кислоти;
 • тимолова проба;

Білковий обмін:

 • загальний білок;
 • альбумін (сироватка, плазма);
 • білкові фракції;
 • церулоплазмін;

Вуглецевий обмін:

 • глюкоза;
 • глюкозотолерантний тест;
 • глюкозильований гемоглобін;
 • мікроальбумін;
 • С-пептид;

Ліпідний обмін:

 • холестерин (сироватка, плазма);
 • тригліцериди (сироватка, плазма);
 • ЛПВП (сироватка, плазма);
 • ЛПНП (сироватка);
 • ЛНОНП;
 • Коефіцієнт атерогенності;

Мінеральний обмін:

 • цинк;
 • мідь;
 • калій;
 • натрій;
 • кальцій;
 • магній;
 • фосфор;
 • залізо;
 • залізоз`єднуюча здатність;
 • хлориди;

Ревмопроби:

 • антистрептолізин-О, напівкількісний;
 • ревматоїдний фактор, напівкількісний;
 • С-реактивний білок, напівкількісний;
 • Серомукоїди;
 • Сиалові кислоти;

Аналізи виконуються на сучасному і повністю автоматичному біохімічному аналізаторі, що виключає можливість неточностей в результатах. У цьому аналізаторі реалізовані останні досягнення у сфері автоматизації біохімічного аналізу, використовуються новітні матеріали та технології. Подібні аналізатори представлені лише у декількох лабораторіях м. Харкова.

Дана модель – ACCENT 300, котра знаходиться в Сімейній лабораторії, поки що єдиний у нашому місті.