Головне завдання будь-якої лабораторії – надання лікарям-фахівцям якісних результатів досліджень пацієнтів.

Під якістю лабораторних досліджень у світовій практиці мають на увазі їх аналітичну достовірність і своєчасність. Під аналітичною якістю розуміють властивість результатів відповідати певним вимогам до точності, тобто результати не повинні містити таких помилок (похибок), які можуть привести до помилкового лікарського рішення.

Якість лабораторних аналізів має дуже велике значення, оскільки лікар на підставі результатів, отриманих в лабораторії, приймає рішення, від якого безпосередньо залежать здоров’я і життя пацієнта. Тому всі лабораторії повинні мати систему контролю і підтримки якості і роботи. Здійснення контролю якості дозволяє попередити і усунути помилки, підвищити точність і діагностичну надійність результатів аналізів.

У Регіональному центрі лабораторної діагностики якості результатів лабораторних досліджень приділяється особлива увага. Високий професіоналізм фахівців, оснащення новітнім лабораторним обладнанням, комп’ютеризований документообіг і використання високоякісних реагентів гарантують високі стандарти якості.

У нашому центрі існує багаторівнева система контролю якості, що складається з внутрішньої і зовнішньої систем контролю якості.

Внутрішня система контролю якості

Ефективним засобом виявлення і оцінки помилок є система контрольних заходів для безперервної оцінки достовірності отриманих результатів – внутрішньолабораторний контроль якості (ВКК). ВКК проводиться із застосуванням контрольних матеріалів або на основі статистичного аналізу результатів досліджень проб пацієнтів, відповідно до правил, затверджених МОЗ України.

У Регіональному центрі лабораторної діагностики використовуються імпортні контрольні матеріали тільки промислового виготовлення, допущені в установленому порядку до застосування на території України.

Важливою складовою ефективної системи внутрішнього контролю якості в нашому центрі є автоматизація та комп’ютеризація проведених досліджень і ведення внутрішньолабораторного контролю якості. Комп’ютерні програми дозволяють не тільки автоматизувати всі розрахунки і виключити допущення помилок і похибок, але і надають додаткові можливості при інтерпретації результатів оперативного контролю.

Зовнішня система контролю якості

Міжлабораторний контроль якості лабораторних досліджень – це контроль порівнянності результатів, отриманих в декількох лабораторіях на одному і тому ж контрольному матеріалі одними і тими ж методами або методами, що дають статистично достовірно збігаються результати.

У міжлабораторному контролі якості лабораторних досліджень, як правило, беруть участь не менше 20 лабораторій.

Здійснення міжлабораторного контролю якості дає можливість вирішувати такі завдання:

  • порівняти якість роботи всіх лабораторій, що беруть учать у контролі;
  • виявити систематичні, випадкові і грубі похибки в результатах контрольних визначень;
  • оцінити якість використовуваних методів дослідження, апаратури, реактивів і т.д.

Крім того, кожна лабораторія може порівняти якість своєї роботи з результатами інших лабораторій, які брали участь в контролі. У міжлабораторному контролі якості найбільш хороші результати мають ті лабораторії, в яких налагоджений внутрішньолабораторний контроль.

Постійне проведення внутрішньолабораторного і участь в міжлабораторному контролі якості має велике значення для підтримки стабільної роботи лабораторії, дозволяє домогтися достовірності будь-якого лабораторного дослідження.

Також для здійснення зовнішнього контролю якості Регіональний центр клінічної діагностики ось уже кілька років поспіль бере участь у Міжнародній системі контролю якості «PREVECAL», яка розроблена і проводиться компанією BioSystems (Іспанія).

Беручи участь у цій програмі, ми регулярно отримуємо від компанії контрольні матеріали (проби і зразки), які досліджуємо поряд зі звичайними пробами наших пацієнтів. Потім результати дослідження контрольних матеріалів ми направляємо назад, і отримуємо відповідь, чи правильні наші результати тестів. Якщо результати вірні, компанія видає нам спеціальний сертифікат відповідності. Таким чином, ми в черговий раз підтверджуємо, що результати досліджень, проведених в нашій лабораторії, достовірні і точні.

Пункти забору