У різних лабораторіях можуть використовуватися різні методи досліджень і одиниці вимірювання. Щоб оцінка ваших результатів була коректною, проходьте обстеження в одній і тій самій лабораторії. Порівняння таких досліджень буде більш порівнянним.

Результат лабораторного аналізу визначається не тільки точністю виконання аналітичної процедури у лабораторії, але і умовами, в яких знаходиться пацієнт перед узяттям матеріалу на аналіз, виконання правил взяття біоматеріалу, його первинної обробки , зберігання, а такаж транспортування до лабораторії. Все це і утворює преаналітичний етап, дотримання правил поведінки якого не менш важливе, ніж інші міри забезпечення якості лабораторного аналізу.